Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan SmartLevert/ Smart Retur samler inn og behandler dine personopplysninger.

Personvernerklæringen omfatter hele Smart Gruppen, hvilket inkluderer virksomhetene/avdelingene i alle landene vi opererer i.

Der hvor SmartLevert/ SmartRetur på nettsidene lenker ut til eksterne bedrifter/tjenester opphører vårt personvernansvar når du går over til den eksterne nettsiden. Vi deler ikke personopplysninger og vi har heller ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som legges inn på eksterne nettsteder, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen.

Personopplysninger som behandles

SL/SR samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes

  • Firmanavn
  • Kontaktperson
  • Firmaadresse/fakturaadresse
  • Telefonnummer og e-postadresse
  • Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse

Hvordan informasjon innhentes?

SL/SR samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempel på skjema

  • Kontaktskjema
  • Kunde – registreringskjema

Formålet med informasjonen som innhentes

  • For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester
  • For å kunne sende relevant informasjon

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på smartlevert.no/ smartretur.no lagres i vår kundebase

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte vårt kundesenter. mail@smartlevert.no/ post@smartretur.no

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men SL/SR kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av SL/SR